Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a zneužitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zpět